28 Ağustos 2007 Salı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Müendisliği Bölümü

TARİHÇE
Temeli 1970 yılında kurulan Elektronik Hesap Bilimleri Kürsüsüne dayanan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, faaliyetlerini 1983-1992 yılları arasında Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütmüş, 1992 yılında yapılan düzenlemeleri takiben Elektrik Elektronik Fakültesi bağlı bir bölüm haline gelmiştir. Bilgisayar Mühendisliği programı tam zamanlı 2 profesör, 6 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 20 araştırma görevlisi ve yarı zamanlı 1 profesör, 1 yardımcı doçent ile yürütülmektedir. Bilgisayar Mühendisliği programında Üniversitemizin diğer bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından yürütülen dersler de vardır. Bilgisayar Mühendisliği öğretim planı toplam 156 krediye denk düşen 53 dersten oluşmaktadır. Dersler, %26 Temel Bilimler, %51 Mesleki Dersler ve %23 diğer dersler olmak üzere dengeli bir şekilde dağıtılmıştır. Öğrencilerin ilgi duydukları konularda uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla açılan Seçimlik Mühendislik derslerinin kredileri %14 olarak belirlenmiştir. Uyguladığı program ile uluslararası alanda mühendis yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüzde 1985-1986 yılında zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı başlatılmıştır ve başarıyla yürütülmektedir. Hazırlık sınıfına ek olarak lisans eğitimi boyunca çeşitli biçimlerde verilen İngilizce dersleri toplam kredilerin %10’u düzeyinde okutulmakta, bazı meslek dersleri de İngilizce olarak yürütülmektedir. Bilgisayar Mühendisliğinin uygulamakta olduğu program, iç paydaşlar (Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve İdare) ve dış paydaşların (Mezunlar, Odalar, Özel Sektör, Devlet, Sivil Toplum Örgütleri, Aileler) görüşleri alınarak bilim ve teknolojinin süzgecinden geçirilerek hazırlanmıştır. Sistemin değişken özelliklere çabuk tepki verebilmesi, kendi kendisini yenileyerek sürekliliğini sağlaması ve hedeflerine ulaşabilmesi için geri besleme mekanizmaları (Öğrenci Anketleri, Öğretim Üyelerinin değerlendirmeleri, diğer dış paydaşların çıktılar ve hedefler ile ilgili olarak yaptıkları değerlendirmeler) ile desteklenmiştir.